DASAR KEMITRAAN

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT ber rman: Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang kongsi tidak mengkhianati kongsinya apabila ia mengkhianatinya, maka Aku keluar dari perkongsian itu. ( HR. Abu Daud )

PEMODAL
- Menyediakan tempat usaha dan modal untuk dibelikan peralatan dan dikelola oleh pengelola.
- Mendapat bagi hasil dari profit dan sesuai perjanjian dan siap menanggung resiko kerugian.
- Mendapat laporan keuangan bulanan dari pengelola.

PENGELOLA
- Memiliki kewenangan pengelolaan infrastruktur dan dari dari Pemodal.
- Bertanggung jawab atas pengelolaan usaha dari awal sampai akhir syirkah.
- Memberikan laporan keuangan bulanan ke Pemodal